Home | Film | Personaggio

Tadanobu Asano

DATA DI NASCITA: 27/11/1973
LUOGO DI NASCITA: Yokohama, Kanagawa
DATA DI MORTE: