Home | Film | Personaggio

Yoshiaki Kawajiri

DATA DI NASCITA: 18/11/1950
LUOGO DI NASCITA: Yokohama
DATA DI MORTE: