Home | Film | Personaggio

Toshiya Fujita

DATA DI NASCITA: 16/01/1932
LUOGO DI NASCITA: Pyongyang, Korea
DATA DI MORTE: 30/08/1997