Home | Film | Personaggio

Toshio Kurosawa

DATA DI NASCITA: 04/02/1944
LUOGO DI NASCITA: Yokohama
DATA DI MORTE: