Home | Film | Personaggio

Tatsuya Mihashi

DATA DI NASCITA: 02/11/1923
LUOGO DI NASCITA: Tokyo
DATA DI MORTE: 15/05/2004