Home | Film | Personaggio

Tatsuya Fujiwara

DATA DI NASCITA: 15/05/1982
LUOGO DI NASCITA: Saitama
DATA DI MORTE: