Home | Film | Personaggio

Kôji Yakusho

DATA DI NASCITA: 01/01/1956
LUOGO DI NASCITA: Isahaya
DATA DI MORTE: