Oz Multisala

Via Sorbanella, 12 | | 1 Sale

A spasso col panda

A spasso col panda

REGIA
CAST
VALUTAZIONE FILM.IT
  • Oz Multisala
    Sala
    15:10 16:40 17:40 19:10 20:10 21:00 21:40 22:40
Il Piccolo Yeti

Il piccolo yeti

REGIA
CAST
VALUTAZIONE FILM.IT
Dora e la città perduta

Weathering With You

REGIA
CAST
Kotaro Daigo,Nana Mori,Yuki Kaji,Shun Oguri,Tsubasa Honda,Chieko Baisho,Sei Hiraizumi
VALUTAZIONE FILM.IT